Alanud on vastuvõtt 1. klassi

Loomise kuupäev 19.03.2024

Taotluste vastuvõtt toimub Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO avaneb uues vahekaardislink opens on new page. Taotluse esitamiseks tuleb lapsevanemal logida sisse ARNO keskkonda ja valida 2024/2025. õppeaasta. Seejärel saab esitada koolimineku taotluse, mille alusel määrab vallavalitsus lapsele kooli.

Mustjala Koolil on pädevad ja lapsesõbralikud õpetajad, looduslähedane keskkond ja heas korras koolimaja.

Kõik lapsed, kes soovivad, saavad õppida pilli, laulda, osaleda pärimusrühmas ja tegeleda teiste huvitegevustega.  Eelmisel õppeaastal oli meil lisaks mainitud tegevustele võimalus tegeleda puutöö ja kokandusega. Uuel õppeaastal alustab algklassiõpilaste robootikaring.

Juba sel või hiljemalt järgmise õppeaasta alguses alustab kalapüügi ja veeohutuseteemaline huviring, mille raames õpitakse merel ja veekogudel ohutut toimetamist ja plaanide kohaselt minnakse ka  päriselt merele ja kala püüdma kui teadmised ja oskused on juba seal maal.

Põhitegevusteks koolis on siiski õppimine ja selles osas oleme igati heal tasemel. Meie õpilastes 10% oli eelmisel õppeaastal maakonnaolümpiaadidel esikolmikus.

Viimati muudetud 19.03.2024.