Uudised ja teated


Soovituslikud juhised uueks õppeaastaks
8. september 2020 Infoks Saaremaa valla haridusasutustele

 
Uus õppeaasta algab tavapäraselt
 • kõige olulisem on isikliku hügieeni järgimine pesta käsi;
 • asutuse fuajeesse sissepääsude juurde, sööklasse ja tualettidessedesinfitseerimisvahendid käte hügieeniks;
 • asutusel peaks olema vajalik isikukaitsevahendite reserv 5 päevaks;
 • pöörata tähelepanu ventilatsiooni korrashoiule, siseruume ventileerida või tuulutada süstemaatiliselt;
 • töötajatel tagada võimalusel 2 m 2 töötsoon, hoida üksteisest 2m distantsi;
 • oluline igapäevane siseruumide märgkoristus ja pindade puhastamine;
 • haigena jääda koju;
 • haigustunnustega laps/õpilane viivitamatult koju/koos vanematega perearsti juurde saata;
 • koosolekud ja nõupidamised viia võimalusel läbi distantsilt.
 • külalisi asutustesse võimalusel mitte kohale kutsuda – vajadusel nendega kokkuleppida kohtumised virtuaalselt või haridusasutustest väljaspool;

Haridus-ja Teadusministeeriumi juhised uueks õppeaastaks::
 • ? https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf
 
Haiguse leviku vähendamine sõltub inimeste käitumisest, olge ettevaatlikud ja jälgige
juhiseid.


08.09.2020  Soovituslikud juhised uueks õppeaastaks
13.03.2020  Lasteaia sulgemise perioodil on lapsevanem osalustasust vabastatud.
28.02.2020  Infot koroona viiruse kohta leiad kaustast valla teated

Uudiste arhiiv

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT