'); winprint.document.write(''); winprint.document.close(); winprint.focus(); winprint.print(); }

   Kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusga     15.11.2022 nr 2-3/1752

Hinnakiri alates 1. nov 2022. a.

1.1. Ruumide kasutamine:
1.1.1. Võimla (kogu saal) 30 eurot tund;
1.1.2. Jõusaal (kogu saal) 20 eurot tund;
1.1.3. Võimla ja jõusaal 1 euro inimese kohta 1 tunniks või 15 eurot kuu;
1.1.4. Võimla ja jõusaali koodvõti 2 eurot võti.

1.2.Toitlustamine:
1.2.1. Pikapäevarühma 50 senti.
1.2.2. Toitlustamine väljapoole kooli õpilaskonda 3-5 eurot toidukord;
1.2.3. Toitlustamine kooli söökla baasil hind kokkuleppel vastavalt tellimusele.

2. Hallatava asutuse juhil on õigus kohaldada punktis 1 nimetatud hinnakirjast erinev kokkuleppeline hind või jätta teenuse eest tasu võtmata arvestades teenuse iseloomu vastavust avalikule huvile, sihtrühma, toimumise aega ja kestvust tingimusel, et teenuse saaja ei kasuta tasuta või alandatud hinnaga saadud teenust kommertstulu saamise eesmärgil.

Võimla võtme soetamiseks või hinnakirjakohase saalikasutuse kokku leppimiseks  pöörduda koolijuhi poole kristiina@mustjala.edu.ee

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT