Õpetajad Tugipersonal

 Pilt

Adamson, Anna vene keel, käsitöö annaadamson50@gmail.com  
       
Reivo Vinter kehaline kasvatus  reivovinter@gmail.com  
       
Kaur Filippov tööõpetus  kaurfil@gmail.com  
       
Kolk, Imbi muusikaõpetus Imbi.kolk@gmail.com  
       
Kolli, Malve direktor, ajalugu, ühiskonnaõpetus malve@mustjala.edu.ee  tel: 5044252
       
Kolter, Ilme eesti keel, kirjandus, kunstiõpetus Ilme.kolter@mail.ee   
       
Land, Sirli inglise keel  sirliland@gmail.com  
       
Lõhmus, Tiiu bioloogia, geograafia, keemia, loodusõpetus, füüsika, inimeseõpetus tiiule@hot.ee  
       
Paunel, Kristiina matemaatika, arvutiõpetus kpaunel@gmail.com  
       
Raaper, Helje algklasside õpetaja helje7@hot.ee  
       
Rull, Marianne algklasside õpetaja, HEV kordinaator marianne.rull@mail.ee  
       
Deisi Klaas sotsiaalpedagoog deisi.klaas@saare.ee
tel: 51968962

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT