Koosseis Hoolekogu tööplaan Korraldus Protokollid

 

MUSTJALA LASTEAD-PÕHIKOOL HOOLEKOGU TÖÖPLAAN Õ-A. 2019/2020

 

 

TEEMA

SISU

VASTUTAJA(D)

TÄHTAEG

1.

3. Advendi töötoad lastele Mustjala Rahvamajas

Hoolekogu valmistab lastega piparkooke ja õpetab mahlast jõulujoogi valmistamist.

Reet Mägi ja Anneli Ibrus

15. detsember 2019

2.

Fondi loomine kooli ja lasteaia heaks

Luua MTÜ, mis annab võimaluse kõikidele soovijatele- vilistlased, õpilaste vanemad, õpetajad, kõik head inimesed- panustada materiaalset abi lasteaia ja kooli laste heaks.

Ivar Alt

Detsember 2019

3.

Hoolekogu 2. koosolek

Senise tööplaani kokkuvõte ja analüüs.

Kevadise tööplaani täpsustamine.

Jooksvad teemad.

Kädi Alt

Veebruar 2020

4.

Staadioni kummimattide korrastamine

Korraldada talgupäev.

Kädi Alt ja Andres Uus

Mai 2020

 

5.

Hoolekogu 3. koosolek

Õppeaasta kokkuvõte.

Jooksvad teemad.

Kädi Alt

Aprill/mai 2020

 

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT