Hoolekogu koosseis 2018/2019:

1.    Edith Viira                                         hoolekogu esimees             mobiil 58346413

2.    Andres Rääk                                    kooliõpilaste vanemate esindaja   

3.    Reet Mägi                                         kooliõpilaste vaemate esindaja

4.    Andres Uus                                      lasteaialaste vanemate esindaja

5.    Kädi Alt                                             lasteaialaste vanemate esindaja

6.    Tiiu Lõhmus                                     kooli õpetajate esindaja

7.    Anneli Ibrus                                      lasteaia õpetajate esindaja

8.    Günter Cristopher Pärgma              õpilaste esindaja

9.    Priit Venda                                       toetava organisatsiooni  esindaja

10. Harry Raudvere                              Mustjala osavallakogu esindaja
Seadusandlus:

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Koolikohustuse täitmise ja edasilükkamise tingimused ja kord

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindmaise küsimuses


Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT