'); winprint.document.write(''); winprint.document.close(); winprint.focus(); winprint.print(); }

MUSTJALA LASTEAED-PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS

alates 18.10.2022. a.

1. Monika Põld – Hoolekogu esimees, kooliõpilaste vanemate esindaja;

E-post: monika@mustelfeld.ee, tel 58191699

2.Maarja Nõmm – Hoolekogu sekretär, kooliõpilaste vanemate esindaja;

3.Einar Matt – Hoolekogu aseesimees, kooliõpilaste vanemate esindaja;

4.Marili Varik – lasteaialaste vanemate esindaja;

5.Ilme Kolter – kooliõpetajate esindaja;

6.Katrin Paumees - lasteaiaõpetajate esindaja;

7 Talvo Vinter – vilistalaste esindaja;

8.Aare Allik – Mustjala osavallakogu esindaja.
9.Meelis Kaubi -
kooli pidaja esindajana


Alus: Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 18.10.2022 nr 2-3/1590 ja Saaremaa Vallavalitsuse 18. oktoobri 2022. korralduse muutmine
hoolekogu kodukord: https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002
  

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT