ÕPIABITUNNID    2021/2022.õa.

 

 

Kinnitatud direktori kk nr.1-7/5   10.09.2021.a.

 

 

Jrk.nr.

Õpetaja

Aine

Aeg

1.

Kristiina Paunel

Matemaatika

E   7, 8 tund

K   6, 7 tund

N   7 tund

2.

Ilme Kolter

Eesti keel

E   7 tund

N   7 tund

3.

Sirli Land

Inglise keel

N   8 tund

K   6 tund

4.

Anna Adamson

Vene keel, saksa keel

E   8 tund

K   6, 7 tund

5.

Marianne Rull

Matemaatika

Algklass

T   6 tund

N   6 tund

 

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT