KOOLISISESED  TASEMETÖÖD

2021/2022.õa.

 

 

   Arutatud õppenõukogus 30.08.2021

   Kinnitatud  direktori käskkirjaga  nr.1-7/2  01.09.2021.a.

 

 

 

 

Jrk.nr.

Klass

Õppeaine

Kuupäev

1.

II  klass

Eesti keel

10.mai

 

 

Matemaatika

17.mai

2.

III  klass

Riiklikud

 

3.

IV  klass

 Matemaatika

13.mai

4.

V  klass

Inglise  keel

11.mai

5.

VI  klass

Riiklikud

 

6.

VII  klass

Ajalugu

10.mai

7.

VIII  klass

Matemaatika

Keemia 

24.mai

26.mai

 

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT