Õppe- ja kasvatustöö¶ eesmärgid 2020/2021

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

2021/2022


Kinnitatud ÕN koosolekul 30.08.2021

 

Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid eelmise õppeaasta kokkuvõttest ja arengukavast lähtuvalt on alljärgnevad:

 

 

 

  1. Digiõppe ja vaimse tervise koolitused õpetajatele .

  2. Uue hindamisjuhendi koostamine.

  3. Hädaolukorraplaani uuendamine.

  4. ITK vahendite aktiivsem kasutamine õppetöös,planeerida kodusõppepäevi.

  5. Ühtsete kokkulepete (reeglite) sõnastamine ja rakendamine.

  6. Kooliürituste kajastamine kooli kodulehel, sotsiaalmeedias.

  7. Lastevanemate kaasamine ühisüritustesse

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT