Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2018/2019

Õppeaasta  eesmärgid 2018/2019
 
Kinnitatud ÕN  28.08.2018
 
1. KOOLIKULTUUR JA HEA  KÄITUMINE
 
Väärtustame hoolivat,viisakat ja lugupidavat käitumist
Suuname lapsi kasutama nutiseadmeid vähem ja eesmärgipäraselt enese arengu huvides.
Vahetunnid  võimalikult palju õues ja liikudes.
 
2. ÕPPIMINE
 
Seame eesmärgiks elus endaga toimetuleva  õpilase igakülgse arendamise ja õpetamise
Kasvatame õpilaste vastutustunnet õppeprotsessis
Muudame tunnid läbi digivahendite huvitavamaks
 
3. MEESKONNATÖÖ
 
Arendame avatud ja sõbralikku koostööd  klasside ja klassijuhatajate       vahel ürituste ettevalmistamisel.
Korraldame igas klassis ühe liikumisele suunatud  ühistegevuse aastas

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT