Üldosa

Keel ja kirjandus: eesti keel, kirjandus,

Võõrkeeled: inglise keel, vene keel

Matemaatika: 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8.klass, 9. klass

Loodusained: loodusõpetus: 5.-6. klass, 7. klass, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia

Sotsiaalained: inimeseõpetus, ajalulgu, ühiskonnaõpetus

Kunstiained: muusika: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5.klass, 6.klass, 7.klass,          
                                        8. klass, 9.klasskunstiõpetus

Tehnoloogia, käsitöö ja kodundus

Kehaline kasvatus

Informaatika: arvutiõpetus

kirjandiõpetus

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT